ପରିସଂଖ୍ୟାନ

04

ମଡେଲ କ୍ୟାରିଅର ସେଣ୍ଟର

କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲିକା
32

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର

କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲିକା
38

ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲିକା
05

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

କେନ୍ଦ୍ରର ତାଲିକା

*30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ